200 tys. złotych dla stowarzyszeń z Piły

9 stowarzyszeń z Piły otrzymało łącznie 200 tys. zł na działania związane z rehabilitacją społeczną poprzez sport lub rekreację.

Fot. Powiat Pilski

Pieniądze pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pozyskał je Powiat Pilski. Mówi Eligiusz Komarowski, starosta pilski.

Stowarzyszenia, które otrzymały dofinansowanie, przeznaczą je na realizację kilkunastu przedsięwzięć związanych ze sportem, rekreacją lub turystyką.

Wsparcie finansowe otrzymały:

  • Nadnotecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile
  • Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile
  • Zarząd Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, rencistów i Inwalidów w Pile
  • Stowarzyszenie Pilski Klub Amazonek
  • Stowarzyszenie Słabo i Niesłyszący „Migacze”
  • Towarzystwo Pomocy Chorym
  • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Pile
  • Stowarzyszenie „Daj Radość Niepełnosprawnym”
  • Polski Związek Niewidomych – Koło Powiatowe w Pile
Szukamy dziennikarza - reportera
Szukamy dziennikarza - reportera