Burmistrz Murowanej Gośliny bez wotum zaufania

– tak zdecydowała większość goślińskich radnych. Jednak pomimo tego, że Dariusz U. od połowy stycznia przebywa w areszcie i postawiono mu 12 zarzutów dotyczących m.in. korupcji troje radnych postanowiło zagłosować za.

Fot. eSesja/UMiG Murowana Goślina

Za udzieleniem wotum zaufania było troje radnych: Grażyna Nawrocka, Danuta Szczepaniak i Piotr Szczepaniak. Od głosu wstrzymało się 4 radnych (Elżbieta Dziel, Andrzej Kuźniewski, Robert Molski i Leszek Sommerfeld). Pozostałych 7 radnych było przeciw, w tym radna Magdalena Binięda-Grzebyta:

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Danuta Szczepaniak, która głosowała za udzieleniem wotum zaufania aresztowanemu burmistrzowi stwierdziła, że radne Justyna Radomska i Elżbieta Walczak powinny złożyć mandat:

Radna Justyna Radomska zaznaczyła, że referendum jest niezbędne, gdyż Dariusz U. nie powinien być już burmistrzem Murowanej Gośliny:

Dodajmy, że podczas ostatniej sesji większością głosów goślińscy radni udzielili burmistrzowi absolutorium, czyli pozytywnej oceny za realizację ubiegłorocznego budżetu. Za było 8 radnych, 6 było przeciw.

Szukamy dziennikarza - reportera
Szukamy dziennikarza - reportera