Gmina Czerwonak dopłaci 2 miliony złotych do wywozu śmieci

Uchwałę w tej sprawie podjęła podczas ostatniej sesji Rada Gminy. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Gminy mogła zdecydować o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za odbiór i wywóz śmieci.

Fot. Janusz Ludwiczak

Mówi kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Czerwonak, Anna Skałecka:

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Gminy mogła zdecydować o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za odbiór i wywóz śmieci.
Za było 18 radnych, od głosu wstrzymał się jedynie radny Jacek Sommerfleld, który pytał ile gmina musi dopłacić do wywozu śmieci:

Dodajmy, że gmina Czerwonak w marcu rozstrzygnęła przetarg na wybór wykonawcy, który odpowiada za odbiór i zagospodarowaniem odpadów. Wyłoniona w przetargu firma za 2-letnią usługę zażądała nieco ponad 17,5 mln zł.

Szukamy dziennikarza - reportera
Szukamy dziennikarza - reportera