Powiat Poznański nagrodził 142 uczniów

Uzyskują wysokie wyniki w nauce, są społecznie aktywni, wyróżniają się wybitnymi osiągnięciami w rozmaitych dziedzinach. Powiat Poznański nagrodził 142 uczniów szkół, przyznając stypendia oraz nagrody.

Fot. Powiat Poznański

Mówi starosta poznański, Jan Grabkowski:

Nagrody starosty poznańskiego, w łącznej kwocie 30 tys. zł, przyznano w sumie 31 młodym ludziom, w tym również ze szkół branżowych. Wyróżnieni zostali docenieni za doskonałe osiągnięcia naukowe.

Przyznano również nagrody za osiągnięcia sportowe. Najwyższą z nich w wysokości 3 tys. zł otrzymał uczeń Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu, Alan Łapiński, za wyniki w strzelectwie sportowym. Uzyskał on m.in. 2 lokatę w zawodach Brandenburg cup we Frankfurcie nad Odrą i uzyskał zwycięstwo w 10. Grand Prix Polski w strzelectwie.

Nagrodzono również Tomasza Łamaszewskiego z Zespołu Szkół nr 2 w Swarzędzu za sukcesy w kolarstwie szosowym i torowym.

Trzecią nagrodę otrzymała Wiktoria Noculak uczennica, również ze swarzędzkiej Dwójki, która zdobywała trofea w hokeju na trawie.

Ponadto Rada Powiatu Poznańskiego przyznała stypendia naukowe 111 uczniom szkół ponadpodstawowych zarządzanych przez samorząd. Najwięcej stypendystów, bo aż 26 reprezentowało Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu. Ale najwyższą średnią ocen 5,87 mógł pochwalić się Michał Pytel z Zespołu Szkół w Bolechowie.

Jak podkreśla starosta poznański, Jan Grabkowski tak duża liczba stypendystów pokazuje, że decyzje sprzed 20 lat były właściwe:

Warunkiem koniecznym do otrzymania comiesięcznej gratyfikacji w wysokości 250 zł było uzyskanie średniej ocen nie niższej niż 5,0 w poprzednim roku szkolnym. Powiat poznański na stypendia naukowe dla wyróżniających się uczniów przeznaczy prawie 300 tys. zł.

RADIO WIELKOPOLSKA - NIEZALEŻNA, NIESIECIOWA, PRYWATNA STACJA RADIOWA
Radio Wielkopolska