Nawet 20 tys. zł na likwidację „kopciucha”

Podobnie jak w latach ubiegłych, także w tym roku Powiat Poznański zamierza dofinansować likwidację użytkowanych przez mieszkańców urządzeń grzewczych opalanych węglem lub drewnem oraz zamianę ich na proekologiczne systemy ogrzewania.

Fot. Swarzędzka Inicjatywa AntySMOGowa „SmogSTOP”

Wysokość dotacji może wynieść nawet 100% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 10 tysięcy złotych w przypadku podłączenie do sieci ciepłowniczej, zakupu ogrzewania elektrycznego, gazowego lub olejowego ale także do 15 tysięcy złotych w przypadku montażu pompy ciepła, a do 20 tys. zł w przypadku pompy ciepła bądź ogrzewania elektrycznego wraz z instalacją fotowoltaiczną. O szczegółach mówi wicestarosta poznański, Tomasz Łubiński:

Wnioski o dotację na zmianę systemu ogrzewania przyjmowane będą aż do końca sierpnia, chyba, że pula dostępnych środków finansowych zostanie wyczerpana wcześniej. Wnioski można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego przy ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu – osobiście w kancelarii bądź korespondencyjnie bądź też na adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP. Szczegółowe informacje, regulamin akcji oraz wzory wniosków można znaleźć na stronach internetowych Powiatu Poznańskiego.

Szukamy dziennikarza - reportera
Szukamy dziennikarza - reportera