Pobiedziska przeznaczą 40 mln zł na inwestycje – uchwalono budżet na 2023 rok

Dochody na poziomie ponad 137 mln zł, a wydatki w wysokości blisko 142 mln zł, z czego najwięcej, bo 29% pochłonie oświata i wychowanie, podobnie jak na transport i łączność. Radni gminy Pobiedziska po długiej sesji jednogłośnie uchwalili budżet na 2023 rok.

Fot. Robert Domżał/Urząd Miasta i Gminy Pobiedziska

Mówi burmistrz Pobiedzisk, Ireneusz Antkowiak:

W przyszłym roku ma zakończyć się budowa obwodnicy, ale także zrealizowane zostaną inne inwestycje drogowe:

Ponadto wyremontowane zostaną drogi z Podarzewa do Łagiewnik oraz z Promna do Góry. Powstaną też dwa parki dla dzieci i młodzieży oraz promenada nad Jeziorem Małym. W 2023 r. ma zakończyć się też budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Biskupicach, a w Jerzykowie otwarte zostanie Centrum Kajakarskie wraz ze świetlicą wiejską.

Szukamy dziennikarza - reportera
Szukamy dziennikarza - reportera