Ponad 7 mln zł kary dla firm wywożących śmieci za zmowę przetargową

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył ponad 7 mln zł kar na siedem przedsiębiorstw zajmujących się odbiorem odpadów za zmowę przetargową na rynku odpadów.

Fot. Janusz Ludwiczak

O szczegółach mówi prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Tomasz Chróstny:

Sprawa dotyczy konsorcjum 7 firm: Remondis Sanitech Poznań, PreZero Dolny Śląsk, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys, EKO-TOM Turguła, ORDO Poznań, Przedsiębiorstwo Usług Komunalno-Transportowych Vikom i KDS, które wzięło udział w 15 przetargach na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych we wszystkich sektorach na lata 2018-2022 organizowanych przez Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”.

Najwyższą karę w wysokości ponad 4,5 mln zł otrzymał Remondis Sanitech Poznań – lider konsorcjum i inicjator porozumienia naruszającego konkurencję. Kary otrzymały również firmy, które wywoziły śmieci z terenu gmin: Buk, Czerwonak, Kleszczewo, Kostrzyn, Murowana Goślina, Oborniki, Pobiedziska, Swarzędz i miasto Poznań, które były zrzeszone w GOAP-ie:

Jak dodaje prezes UOKiK, Tomasz Chróstny w większości przypadków wygrało konsorcjum siedmiu przedsiębiorców, a po pozyskaniu zlecenia poszczególne firmy działały samodzielnie na terenie, który był przez nie obsługiwany w poprzednich latach.

Decyzja nie jest prawomocna. Firmy mogą odwołać się do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Do sprawy już odniósł się Remondis Sanitech Poznań:
Oświadczamy, że stanowczo nie zgadzamy się z treścią Decyzji. Przede wszystkim, Prezes UOKiK nie wykazał wystąpienia naruszenia prawa konkurencji, tj. art. 6 ust. 1 pkt 7) w/w Ustawy. Podkreślamy, że to na organie spoczywa ciężar dowodu, więc Prezes UOKiK ma obowiązek udowodnienia faktu dokonania naruszenia. Jednocześnie wskazujemy, że zawiązanie konsorcjum jest wyraźnie przewidziane i dopuszczone w przepisach prawa – zarówno art. 23 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (obowiązującej w chwili zawarcia umowy konsorcjum), jak i art. 58 obecnie obowiązującej Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych – wprost taką możliwość dopuszczają.
Podkreślamy, że zawiązanie konsorcjum sprostało wysokim wymaganiom określonym warunkami zamówienia na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, a poziom zaoferowanych za świadczone usługi cen był jednym z najniższych w kraju. Fakt ten przełożył się bezpośrednio na wysokość opłat pobieranych od mieszkańców przez Biuro Z.M. „GOAP”.
Oświadczamy, że Spółka złożyła odwołanie od Decyzji do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniu 31 stycznia br.
– informuje w oświadczeniu Zarząd REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o.o.

Radio Wielkopolska®
Radio Wielkopolska®