Powiat Poznański przeznaczył ponad miliona złotych na likwidację kopchiuchów

W ubiegłym roku Powiat Poznański przeznaczył ponad 584 tys. zł na likwidację kopciuchów, czyli likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami proekologicznymi w celu poprawy jakości powietrza.
Fot. Pixabay

O szczegółach mówi Małgorzata Waligórska, dyrektor Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Poznaniu:

Na terenie powiatu poznańskiego prowadzone są regularne badania jakości powietrza na trzech stacjach – w Koziegłowach, Borówcu i Mosinie:

Powiat Poznański nadal zajmuje się realizacją programu usuwania azbestu. W 2022 roku usunięto 918 ton wyrobów azbestowych przeznaczając na ten cel nieco ponad pół miliona złotych. W zeszłym roku z programu tego skorzystało łącznie 455 wnioskodawców.

Radio Wielkopolska®
Radio Wielkopolska®