Radni zdecydowali o nocnych i świątecznych dyżurach aptek

Podczas ostatniej sesji radni powiatu poznańskiego jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych w porze nocnej oraz w święta i dni wolne od pracy między godz. 14 i 18.

Fot. Pixabay

Mówi członek Zarządu Powiatu Poznańskiego, Antoni Kalisz:

Opinię w tej sprawie przesłali burmistrzowie wszystkich gmin. I tak w wójt Czerwonaka zaznaczył, że dostęp do świadczeń farmaceutycznych w porze nocnej, święta i dni wolne od pracy powinny zapewnić wszystkie apteki na zasadzie dyżurów rotacyjnych, aby mieszkańcy mieli możliwość uzyskania świadczeń na terenie gminy.

Z kolei burmistrz gminy Kostrzyn poinformował, że apteka w Siekierkach Wielkich oraz jedna w Kostrzynie nie pełnią dyżurów nocnych i świątecznych z uwagi na brak personelu, a mieszkańcy korzystają z dostępności apteki całodobowej w Swarzędzu.

Podobnego zdania był burmistrz Pobiedzisk, który zaznaczył, że właściciele aptek zgłaszają szereg przeszkód w realizacji dyżurów nocnych oraz w święta. Jednym z nich jest brak klientów oraz brak na terenie gminy nocnej pomocy doraźnej.

Natomiast p.o. burmistrza gminy Murowanej Gośliny wydał negatywną opinię w odniesieniu do apteki przy ul. Poznańskiej uzasadniając to niskim społecznym zainteresowaniem pracą apteki w porze nocnej oraz brakiem placówek medycznych dyżurujących w nocy.

Mimo to Rada Powiatu Poznańskiego, biorąc pod uwagę orzecznictwo sądów administracyjnych postanowiła uwzględnić w wykazie wszystkie apteki:

W postanowieniu Wojewódzkiego i Naczelnego Sądu Administracyjnego z 30 marca 2021 r. czytamy, że „z ustawowego obowiązku zapewniania dostępności świadczeń farmaceutycznych w porze nocnej nie mogą zwalniać szczególne warunki pracy konkretnej apteki, a ustawodawca nałożył obowiązek świadczenia usług przez farmaceutów w zaopatrywanie ludności w produkty lecznice, leki i wyroby medyczne, a koszty zapewnienia dostępności do świadczeń w godzinach nocnych oraz w święta i dni wolne od pracy są rekompensowane przez dopłatę za ekspedycję leku w porze nocnej”.

Dodajmy, że problem ten nie dotyczy Swarzędza, w którym przy ul. Cieszkowskiego działa apteka całodobowa.

RADIO WIELKOPOLSKA - NIEZALEŻNA, NIESIECIOWA, PRYWATNA STACJA RADIOWA
Radio Wielkopolska