Starosta poznański: „W trakcie wprowadzania nowego systemu podatkowego straciliśmy wiele milionów złotych”

Ludność Powiatu Poznańskiego na przestrzeni ostatnich 10 lat zwiększyła się o 30%, podczas gdy największe polskie miasta nie przekroczyły 10% wzrostu, a w części z nich zmniejszyła się” – mówił podczas ostatniej sesji starosta poznański, Jan Grabkowski, który przedstawił raport o stanie samorządu.
Fot. Starostwo Powiatowe w Poznaniu

W ubiegłym roku liczba mieszkańców Powiatu Poznańskiego wyniosła blisko 440 tysięcy, z czego najwięcej, bo około tysiąca mieszkańców przybyło w gminach Dopiewo, Kórnik i Rokietnica. Mówi starosta poznański, Jan Grabkowski:

Ostatecznie 20 głosami za radni powiatu poznańskiego udzielili staroście i zarządowi wotum zaufania. Przeciw było tylko 6 radnych PiS.

W dalszej części sesji przedstawione zostało sprawozdanie finansowe za ubiegły rok. Dochody Powiatu Poznańskiego wyniosły prawie 472 mln zł, a wydatki ponad 502 zł. Podatek „Janosikowi” pochłonął z budżetu samorządu aż 54 mln zł.

To nie był łatwy budżet. Tym bardziej, że byliśmy w trakcie wprowadzania nowego systemu podatkowego zwanego Polskim Ładem, przez który straciliśmy wiele milionów złotych. Do tego wybuchła wojna za wschodnią granicą. Mimo to na bieżąco, i co najważniejsze skutecznie, realizowaliśmy najważniejsze założenia budżetumówił Jan Grabkowski, starosta poznański.

Starosta Jan Grabkowski przedstawił stanowisko Komisji Wspólnej Samorządu Terytorialnego, które zostało złożone premierowi Mateuszowi Morawieckiemu:

Ostatecznie za udzieleniem staroście absolutorium, czyli pozytywnej oceny za realizację budżetu było 20 radnych. Przeciw było 6 radnych z Prawa i Sprawiedliwości.

Radio Wielkopolska®
Radio Wielkopolska®