Starosta z absolutorium

Starosta Poznański, Jan Grabkowski uzyskał wotum zaufania i absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Dochody samorządu wyniosły blisko 456,5 mln zł, a wydatki ponad 457,5 mln zł, z czego najwięcej pieniędzy Powiat Poznański przeznaczył na inwestycje drogowe, oświatę i politykę społeczną.

Fot. Powiat Poznański

Za absolutorium było 19 radnych, przeciw było 7 radnych, głównie z PiS. Mówi starosta poznański, Jan Grabkowski:

Jak przyznali radni powiatu poznańskiego kolejny rok, pomimo pandemii, rosnącego podatku „janosikowego”, który wyniósł już ponad 44,5 mln zł i niewystarczającej subwencji oświatowej – kondycja finansowa samorządu ma się dobrze. Wśród ubiegłorocznych zrealizowanych inwestycji znalazły się m.in. dokończenie przebudowy drogi od Pobiedzisk w kierunku węzła S5 Iwno, budowa obwodnicy Głuchowa czy modernizacja drogi z Buku do Szewc. W ubiegłym roku rozpoczęły się też prace projektowe i przygotowania do budowy tunelu pod torami kolejowymi w Kobylnicy czy budowy nowego mostu na rzece Warcie.

Z kolei do oświaty Powiat Poznański dołożył ponad 103 mln zł, przy subwencji oświatowej na poziomie 63 mln zł.

Szukamy dziennikarza - reportera
Szukamy dziennikarza - reportera