Swarzędz: Wywieziono ponad 12 tys. ton śmieci

Już nie GOAP, czyli Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, a gminy od ponad roku zajmują się wywozem i odbiorem śmieci. Tak też jest w największej gminie powiatu poznańskiego, czyli w Swarzędzu.

Fot. Janusz Ludwiczak

Jak wylicza kierownik Wydziału Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz, Natalia Stodolna w całym ubiegłym roku z terenu Swarzędza, Zalasewa, Gruszczyna, Kobylnicy, Paczkowa, Kobylnicy, Wierzonki i innych sołectw wywieziono łącznie ponad 12 tysięcy ton odpadów zmieszanych:

Połowę tego – 6,3 tys. ton stanowiły odpady. Ponadto od mieszkańców odebrano ponad półtorej tysięcy ton (1 644,48 Mg) plastiku, metali i innych tworzyw sztucznych, a także blisko 1,5 tys. ton papieru oraz tyle samo szkła, co kosztowało łącznie blisko 15 mln zł.

Z PSZOK-a, czyli Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rabowicach na mocy podpisanego porozumienia mogą korzystać również mieszkańcy gmin Kleszczewo i Kostrzyn.

Dodajmy, że umowa z obecną firmą wywożącą odpady od mieszkańców obowiązuje do końca czerwca. Ogłoszony zostanie nowy przetarg. Od lipca zmieni się też częstotliwość odbioru odpadów zbieranych selektywnie – papier, plastik i szkło od mieszkańców gminy Swarzędz mają być odbierane co 2 tygodnie, a nie jak do tej pory co miesiąc.

Radio Wielkopolska®
Radio Wielkopolska®