„Śmieciarz” złapany i ukarany – sprawca musiał po sobie posprzątać

Ponad 50 worków śmieci, a także odzież, meble i części samochodowe znaleziono przy jednym z osiedli mieszkaniowych w Gruszczynie, niedaleko Swarzędza.

Fot. Straż Miejska w Swarzędzu

Mówi komendant Straży Miejskiej w Swarzędzu, Piotr Kubczak:

Sprawcę udało się ustalić. Otrzymał on mandat w wysokości pół tysiąca złotych. „Śmieciarz” sam również sprzątnął po sobie pozostawione odpady w rejonie ulicy Torfowej w Gruszczynie. Okazuje się, że karę ponieść może również ta osoba, która zleciła wywóz śmieci:

A jak dodaje komendant swarzędzkiej straży miejskiej, Piotr Kubczak odpady, które nie mogą być wrzucane do pojemników i kontenerów, czyli odpady budowlane, chemikalia, leki, zużyte akumulatory, stary sprzęt elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe czy także zużyte opony, odzież i styropian opakowaniowy należy przywieść do PSZOK, czyli Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. W gminie Swarzędz znajduje się on przy ul. Świerkowej 17 w Rabowicach. PSZOK-i działają także w Suchym Lesie, Bolechowie czy przy ul. Wrzesińskiej niedaleko poznańskiego Miłostowa.

RADIO WIELKOPOLSKA - NIEZALEŻNA, NIESIECIOWA, PRYWATNA STACJA RADIOWA
Radio Wielkopolska