Swarzędz: raport o stanie gminy

Burmistrzowie i wójtowie zgodnie z przepisami muszą do końca maja przedstawić radzie gminy raport o stanie samorządu, w którym zawarte są informacje z działalności burmistrza, realizacji programów, strategii, uchwał i budżetu obywatelskiego. Na początek sprawdzamy raport o gminie Swarzędz.

Fot. Urząd Miasta i Gminy Swarzędz

Gmina Swarzędz zajmuje powierzchnię 102 kilometrów kwadratowych i liczy ponad 49 700 mieszkańców, z czego w samym mieście Swarzędzu zamieszkuje blisko 29 tysięcy osób. Liczba ta stale rośnie.

Dochody gminy w ubiegłym roku wyniosły 310 i pół miliona złotych, zaś wydatki ukształtowały się na poziomie ponad 323 mln zł, z czego najwięcej bo ż 32,56% pochłonęła oświata.

W ubiegłym roku gmina Swarzędz zrealizowała 74 zadania inwestycyjne na łączną kwotę ponad 59 mln zł.

Wśród najważniejszych inwestycji była rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, inwestycje drogowe na czterech ulicach w Swarzędzu, a także budowa dróg w Zalasewie, Janikowie, Kobylnicy i Bogucinie. Zakończono III etap prac związanych z budową ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie osiedli Dąbrowszczaków, Czwartaków, Kościuszkowców w Swarzędzu wraz z siecią wodociągową i sanitarną.

Gmina opracowała również projekt budowy obwodnicy Swarzędza oraz tunelu pod linią kolejową Poznań-Warszawa, który za kilka lat połączy ulicę Tabaki z Tysiąclecia. Ponadto Swarzędz zakupił 7 nowych autobusów hybrydowych oraz oddał do użytku kolejny blok komunalny w Jasinie. Niebawem zakończy się również rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 wraz z halą gimnastyczną.

Raport o stanie gminy trafi teraz pod obrady rady miejskiej. Głos w debacie zaplanowanej na 2 czerwca będą mogli zabrać również sami mieszkańcy, jednak zgodnie z przepisami przewodniczący rady gminy musi w przededniu sesji uzyskać pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 50 osób. W debacie będzie mogło zabrać głos maksymalnie 15 mieszańców.

RADIO WIELKOPOLSKA - NIEZALEŻNA, NIESIECIOWA, PRYWATNA STACJA RADIOWA
Radio Wielkopolska