Swarzędz: Sprawdzają zanieczyszczenie powietrza

W Swarzędzu działa kilka czujników, które dokonują pomiary pyłów zawieszonych PM2,5 i PM10. Przy ul. Traugutta na tzw. „Zatorzu” pojawił się kolejny. Jak mówi Jacek Bura ze Swarzędzkiej Inicjatywy Antysmogowej „SmogSTOP” podaje on również zawartość substancji rakotwórczych w powietrzu.