Utrudnienia w Wierzenicy i Zalasewie

W związku z kolejnymi inwestycjami drogowymi z utrudnieniami muszą liczyć się zarówno kierowcy jak i pasażerowie autobusów w gminie Swarzędz.

Map. Urząd Miasta i Gminy Swarzędz

W związku z budową chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Wierzenickiej w Wierzenicy jezdnia zostanie zwężona, a ruch odbywać będzie się wahadłowo, który kierowany będzie sygnalizacją świetlną. Nieczynne będą przystanki autobusów linii nr 493. Pasażerowie proszeni są o korzystanie z przystanków znajdujących się na przy kościele, czyli na placu Cieszkowskiego.

Utrudnienia również na południu gminy Swarzędz. W czwartek i piątek prowadzone będą prace związane z układaniem nawierzchni asfaltowej w ciągu ulic Spacerowej i Równej w Zalasewie. W związku z prowadzonymi pracami ulice te będą wyłączone z ruchu. Mieszkańcy proszeni są o nieparkowanie pojazdami w pasie drogowym w ciągu ulic Równej i Spacerowej.

RADIO WIELKOPOLSKA - NIEZALEŻNA, NIESIECIOWA, PRYWATNA STACJA RADIOWA
Radio Wielkopolska