Obywatele Ukrainy muszą poinformować ZUS o wyjeździe z Polski

Wielu obywateli Ukrainy wraca do swojej ojczyzny lub wyjeżdża do innych krajów. Jak zaznacza rzeczniczka ZUS w Wielkopolsce, Marlena Nowicka świadczenia rodzinne, w tym 500+ czy Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, przysługują uchodźcom tylko za czas, kiedy przebywają z dziećmi w Polsce.

Fot. ZUS

Jeśli obywatel Ukrainy nie ma dostępu do internetu i nie ma możliwości poinformowania o wyjeździe drogą elektroniczną, może zgłosić się do placówki ZUS i złożyć pisemne oświadczenie.

Cudzoziemiec, który pobiera świadczenia rodzinne i nie poinformuje ZUS o swoim wyjeździe z Polski, będzie musiał oddać nienależnie pobrane środki wraz z odsetkami:

W przypadku nie złożenia wyjaśnień we wskazanym czasie, ZUS może wstrzymać wypłatę świadczenia. I co ważne ta sama zasada obowiązuje również Polaków.

RADIO WIELKOPOLSKA - NIEZALEŻNA, NIESIECIOWA, PRYWATNA STACJA RADIOWA
Radio Wielkopolska