Płatnik z ratami też ma prawo do zasiłku

Od połowy grudnia weszły w życie przepisy rozszerzające krąg osób uprawnionych do zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego i świadczenia rehabilitacyjnego.

Fot. ZUS

Jak wyjaśnia rzeczniczka ZUS, Krystyna Michałek teraz prowadzący działalność gospodarczą z odroczonym terminem płatności składek lub ratami mają prawo do zasiłków, o ile spełnią  określone warunki:

Płatnicy muszą być również zgłoszeni do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Ta sama zasada dotyczy także zasiłku chorobowego dla przedsiębiorcy, którego niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową oraz wypłacanego po tym zasiłku świadczenia rehabilitacyjnego.

Radio Wielkopolska®
Radio Wielkopolska®