Ponad 1,8 mln zł na deszczówkę w Wielkopolsce

Do 18 gmin i 4 powiatów z Wielkopolski na realizację zgłoszonych projektów trafi ponad milion 800 tysięcy złotych na przeciwdziałanie postępującym zmianom klimatycznym poprzez poprawę stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami.

Fot. 123RF/Picsel

O szczegółach mówi wicemarszałek województwa wielkopolskiego, Krzysztof Grabowski:

W ramach programu realizowane będą zadania związane z budową instalacji magazynowania i rozprowadzania wody zbieranej z obiektów użyteczności publicznej, czyli szkół, siedzib urzędów oraz obiektów sportowych.

Wsparcie otrzyma m.in. Powiat Chodzieski na zagospodarowanie wód opadowych na terenie szkół i Dziennego Domu Pomocy, a także gmina Kostrzyn na budowę instalacji do zagospodarowania wody opadowej na terenie Szkoły Podstawowej w Iwnie czy gmina Oborniki na budowę i modernizację ośrodków kultury oraz świetlic wiejskich.

Radio Wielkopolska®
Radio Wielkopolska®