Powiat Poznański pomoże studentom z Białorusi

Tak zdecydowali radni podczas środowej sesji. Jak wyjaśnia wicestarosta Tomasz Łubiński pomoc jest symboliczna w podziękowaniu dla Białorusinów, którzy wybrali polskie uczelnie.

Fot. Pixabay

Program stypendiów dla studentów pochodzących z Białorusi ma być realizowany wspólnie z Urzędem Marszałkowskim i miastem Poznań.

Na pomoc finansową będzie mogło liczyć ok. 400 studentów zza naszej wschodniej granicy. Na razie nie wiadomo ile środków zostanie przeznaczonych na stypendia. To będzie wiadomo, gdy do programu przystąpią wszystkie uczelnie wyższe. Rada Powiatu Poznańskiego póki co zgodziła się na ustalenie kierunków działań przez starostę i zarząd powiatu.

RADIO WIELKOPOLSKA - NIEZALEŻNA, NIESIECIOWA, PRYWATNA STACJA RADIOWA
Radio Wielkopolska