Ruszył nabór wniosków o 500+

Od lutego ZUS przyjmuje wnioski o 500+ na kolejny, nowy okres świadczeniowy. By nie stracić świadczenia, należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odpowiedni wniosek, wyłącznie drogą elektroniczną.

Fot. NBP

O szczegółach mówi rzeczniczka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wielkopolsce, Marlena Nowicka:

Osoby, które złożą prawidłowo wypełniony wniosek do końca kwietnia, wtedy ZUS wypłaci świadczenie 500+ do 30 czerwca. Jeśli wniosek zostanie złożony w maju, wtedy ZUS wypłaci świadczenie do 31 lipca wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca.

Świadczenie wychowawcze 500+ przysługuje zamieszkałym w Polsce obywatelom Unii Europejskiej, a także pozostałym cudzoziemcom, jeśli:

Na 500+ mogą liczyć też rodzice dzieci z Ukrainy:

Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 złotych miesięcznie przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych przez rodziców dochodów.

W 2022 roku złożono 541 751 wniosków w sprawie świadczenia 500+. Obecnie na terenie Wielkopolski świadczeniem objętych jest ponad 837 tysięcy dzieci.

RADIO WIELKOPOLSKA - NIEZALEŻNA, NIESIECIOWA, PRYWATNA STACJA RADIOWA
Radio Wielkopolska