Wielkopolska wciąż z najniższym bezrobociem w kraju

Główny Urząd Statystyczny podał dane z końca listopada. Wynika z nich, że stopa bezrobocia w Wielkopolsce kształtowała się na poziomie 3,1% i była najniższa w kraju. W całej Polsce wynosi ona 5,4%. 

Fot. Pixabay

Mówi dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Barbara Kwapiszewska:

Najniższe bezrobocie jest w powiatach: kępińskim, poznańskim i samym Poznaniu – poniżej 2%. Z kolei w Wielkopolsce najwyższy wskaźnik bezrobocia jest w powiecie konińskim – 8,3%, a także w powiecie chodzieskim – blisko 7%.

Według najnowszych danych GUS liczba bezrobotnych w Wielkopolsce w listopadzie zmniejszyła się  o 1 300, a bez pracy pozostaje blisko 51 tysięcy osób.

Fot. Urząd Statystyczny w Poznaniu
RADIO WIELKOPOLSKA - NIEZALEŻNA, NIESIECIOWA, PRYWATNA STACJA RADIOWA
Radio Wielkopolska