„Wypięknieje” 170 wielkopolskich wsi

Do 170 sołectw w całej Wielkopolsce trafi ponad 7 milionów 200 tysięcy złotych, a to za sprawą konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

gm.Września, sołectwo Goniczki -Zdrowiej w plenerze niż przy komputerze. Fot. UMWW

Jak wyjaśnia wicemarszałek województwa wielkopolskiego, Krzysztof Grabowski sołectwa za pośrednictwem gminy mogły starać się o środki na projekty, służące zagospodarowaniu przestrzeni publicznej, odtwarzaniu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz kultywowaniu tradycji społeczności lokalnych:

Do konkursu zgłoszono łącznie 252 projekty, które zostały ocenione pod względem formalnym i merytorycznym. Po dokonaniu oceny dofinansowanie otrzyma 170 sołectw w Wielkopolsce:

I tak sołectwo Walkowice w gminie Czarnków otrzyma 50 tys. zł na zagospodarowanie przestrzeni i stworzenie miejsca integracji mieszkańców. Z kolei sąsiednie sołectwo Romanowo Dolne dostanie środki finansowe na rewitalizację przestrzeni publicznej przy przedszkolu.

Do gminy Wieleń również trafi 50 tys. zł na projekt „Centrum Integracji Wsi Rosko„. Blisko 48 tys. zł otrzyma sołectwo Borowo Młyn w gminie Pobiedziska na przebudowę boiska sportowego wraz z budową oświetlenia. Z kolei sąsiednia Główna dostanie 27,5 tys. zł na odnowienie elewacji budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu.

Dzięki programowi „Pięknieje wielkopolska wieś” sołectwo Gułtowy niedaleko Kostrzyna zyska park rekreacji oraz miejsce spotkań i spędzania wolnego czasu dla lokalnej społeczności. Zaś sołectwo Sokolniki również w gminie Kostrzyn otrzyma 12 tys. zł na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej.

Szczegółowa listę sołectw, które otrzymają środki na „odnowę wsi”:

Radio Wielkopolska®
Radio Wielkopolska®