(Z)likwidują azbest

Od 2006 roku z terenu powiatu poznańskiego usunięto ponad 11 ton azbestu. Nie wszyscy jednak podejmują kroki, by wyeliminować ten rakotwórczy czynnik ze swojego gospodarstwa. Nadal azbest obecny jest na dachach wielu budynków, dlatego ruszyła kolejna edycja programu likwidacji azebstu.

Fot. Powiat Poznański

O szczegółach mówi Lucjan Wygnaniec z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa poznańskiego starostwa powiatowego.

Wszystkie koszty związane z demontażem wyrobów zawierających azbest, pakowaniem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów całkowicie pokrywa Powiat Poznański.

O zakwalifikowaniu wniosku do programu decyduje kolejność zgłoszeń. Więcej informacji można uzyskać w poszczególnych urzędach gminy oraz w Wydziale Ochrony Środowiska Powiatu Poznańskiego.

RADIO WIELKOPOLSKA - NIEZALEŻNA, NIESIECIOWA, PRYWATNA STACJA RADIOWA
Radio Wielkopolska