Zapatrzony – niechroniony i nieusprawiedliwiony

„ZAPATRZONY NIECHRONIONY – NIEUSPRAWIEDLIWIONY!” – to hasło akcji, którą na ulicach Czarnkowa przeprowadziły policjantki z Wydziału Ruchu Drogowego.

Fot. Komenda Powiatowa Policji w Czarnkowie

Od 1 czerwca obowiązuje nowelizacja Ustawy Prawo o ruchu drogowym, dotycząca poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

I pomimo wielu informacji na ten temat piesi, jak i kierujący zbliżający się do przejścia dla pieszych nadal nie przestrzegają nowo obowiązujących przepisów.

Z tego też powodu policjantki z czarnkowskiej ,,drogówki” przeprowadziły działania informacyjno-edukacyjne ,,Zapatrzony niechroniony – nieusprawiedliwiony” – relacjonuje Karolina Górzna-Kustra, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie:

Przypomnijmy:

  • zgodnie z nowymi przepisami pieszy wchodząc na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdami z wyjątkiem tramwaju
  • przed tramwajem pieszy ma pierwszeństwo tylko gdy znajduje się już na przejściu
  • kierowca w rejonie przejścia dla pieszych zobowiązany jest do obserwacji nie tylko samego przejścia, ale i jego okolicy oraz do stworzenia możliwości bezpiecznego przejścia przez jezdnię dla pieszych, którzy się na nim już znajdują oraz dla tych, którzy na to przejście wchodzą
  • kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia zobowiązany jest do zachowania ostrożności i zmniejszenia prędkości oraz do ustąpienia pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się lub wchodzącemu na przejście.

Bardzo ważną zmianą dla pieszych zakaz korzystania z telefonów lub innych urządzeń elektronicznych podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię albo torowisko.