Gminy zajmą się odbiorem i wywozem śmieci

Mieszkańców Buku, Czerwonaka, Kleszczewa, Kostrzyna Murowanej Gośliny, Obornik, Pobiedzisk i Swarzędza od nowego roku czekają nowe zasady związane z wywozem śmieci. Po wystąpieniu wszystkich gmin ze Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej i tym samym rozpadzie GOAP-u samorządy zajmą się samodzielnie odbiorem odpadów i wywozem śmieci.

Fot. Janusz Ludwiczak

Stosowne uchwały w tej sprawie podjęli niedawno radni gminy Kostrzyn. Mówi zastępca burmistrza gminy Kostrzyn, Waldemar Biskupski:

Nie zmienią się opłaty za odbiór i wywóz śmieci w przypadku sortowania odpadów. Z podwyżką muszą liczyć się jedna mieszkańcy, którzy nie sortują śmieci – i tak w przypadku budynków wielorodzinnych stawka ta wzrośnie do 75 złotych od osoby, a w przypadku domów jednorodzinnych do 84 zł.

Mieszkańcy gminy Kostrzyn nadal będą mogli pozostawiać odpady problemowe w PSZOK-u, czyli w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który znajduje się w Rabowicach koło Swarzędza.

Zdaniem burmistrza Mariana Szkudlarka podwyżki opłat za śmieci nie będzie również w mieście i gminie Swarzędz:

Przypomnijmy. Cała sprawa związana ze zmianą systemu zagospodarowania odpadami zaczęła się w marcu, kiedy to Rada Miasta Poznania jednogłośnie zdecydowała o opuszczeniu GOAP-u, gdyż stolica Wielkopolski nie chciała dopłacać już do pozostałych gmin. Jak przekonywał wiceprezydent Poznania, Bartosz Guss miasto partycypowało w kosztach na poziomie 75%:

W całym ubiegłym roku na terenie wszystkich 9 gmin zrzeszonych w GOAP ubierało się ponad 300 tysięcy ton śmieci, z czego najwięcej w Poznaniu – blisko 213 tys. ton odpadów, w Swarzędzu – prawie 26 tys. ton odpadów, w Czerwonaku – ponad 11 tys. ton oraz w Pobiedziskach – blisko 10,5 tys. tony. W całym 2020 roku wydatki GOAP-u wyniosły blisko 178 mln zł.

RADIO WIELKOPOLSKA - NIEZALEŻNA, NIESIECIOWA, PRYWATNA STACJA RADIOWA
Radio Wielkopolska