Milion złotych na deszczówkę

Blisko milion złotych trafi do 23 wielkopolskich samorządów na „deszczówkę”, czyli program polegający na retencjonowaniu i wykorzystywaniu wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych.

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Jak zaznacza wicemarszałek województwa wielkopolskiego, Krzysztof Grabowski tegoroczny nabór wniosków dowodzi zainteresowania lokalnych samorządów zagospodarowaniem „darmowych” wód  na cele nawodnieniowe.

Dofinansowanie otrzymały w sumie 23 samorządy, w tym między innymi Grabów nad Prosną, Godziesze Wielkie czy Doruchów. Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 70% poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 50 tys. zł. Dzięki tym środkom zostaną zrealizowane zadania związane z budową zbiorników retencyjnych w raz z instalacjami rozprowadzającymi na terenie obiektów sportowych, placówek edukacyjnych i innych placówek publicznych.

Inwestycje w infrastrukturę do retencjonowania wody to także ograniczenie ryzyka zalania budynków w sytuacji wstąpienia  silnych opadów oraz zmniejszenia wydatków samorządów na nawadnianie roślinności na terenach wokół obiektów użyteczności publicznej i obiektach sportowych w czasie długotrwałej suszy.

Skomentuj wiadomość

Milion złotych na deszczówkę

Blisko milion złotych trafi do 23 wielkopolskich samorządów na „deszczówkę”, czyli program polegający na retencjonowaniu i wykorzystywaniu wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych.

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Jak zaznacza wicemarszałek województwa wielkopolskiego, Krzysztof Grabowski tegoroczny nabór wniosków dowodzi zainteresowania lokalnych samorządów zagospodarowaniem „darmowych” wód  na cele nawodnieniowe.

Dofinansowanie otrzymały w sumie 23 samorządy, w tym między innymi Grabów nad Prosną, Godziesze Wielkie czy Doruchów. Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 70% poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 50 tys. zł. Dzięki tym środkom zostaną zrealizowane zadania związane z budową zbiorników retencyjnych w raz z instalacjami rozprowadzającymi na terenie obiektów sportowych, placówek edukacyjnych i innych placówek publicznych.

Inwestycje w infrastrukturę do retencjonowania wody to także ograniczenie ryzyka zalania budynków w sytuacji wstąpienia  silnych opadów oraz zmniejszenia wydatków samorządów na nawadnianie roślinności na terenach wokół obiektów użyteczności publicznej i obiektach sportowych w czasie długotrwałej suszy.

Skomentuj wiadomość

Radio Wielkopolska®
Radio Wielkopolska®