2 mln zł na konserwację i modernizację urządzeń wodnych i melioracyjnych

2 miliony złotych przeznaczył samorząd województwa wielkopolskiego na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie i dofinansowanie inwestycji.

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Jak zaznacza wicemarszałek województwa wielkopolskiego, Krzysztof Grabowski dzięki  tym środkom spółki wodne otrzymają wsparcie na prowadzenie ich działalności związanej z przeprowadzeniem niezbędnych prac, regularnej konserwacji i modernizacji urządzeń wodnych i melioracyjnych.

Planowane inwestycje mają przyczynić się do zapobiegania lub ograniczenia zjawisk suszy i skutków nadmiernych opadów, które cyklicznie pojawiają się w Wielkopolsce, a systematyczne działania pozwolą zwiększyć bezpieczeństwo hydrologiczne naszego regionu.

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Skomentuj wiadomość

2 mln zł na konserwację i modernizację urządzeń wodnych i melioracyjnych

2 miliony złotych przeznaczył samorząd województwa wielkopolskiego na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie i dofinansowanie inwestycji.

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Jak zaznacza wicemarszałek województwa wielkopolskiego, Krzysztof Grabowski dzięki  tym środkom spółki wodne otrzymają wsparcie na prowadzenie ich działalności związanej z przeprowadzeniem niezbędnych prac, regularnej konserwacji i modernizacji urządzeń wodnych i melioracyjnych.

Planowane inwestycje mają przyczynić się do zapobiegania lub ograniczenia zjawisk suszy i skutków nadmiernych opadów, które cyklicznie pojawiają się w Wielkopolsce, a systematyczne działania pozwolą zwiększyć bezpieczeństwo hydrologiczne naszego regionu.

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Skomentuj wiadomość

Radio Wielkopolska®
Radio Wielkopolska®