Artyści dostaną świadczenie postojowe

Z powodu pandemii nie mogą działać placówki kulturalne. Na jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe mogą liczyć twórcy, artyści, technicy wspomagający kulturę czy osoby, które świadczą usługi na rzecz muzeów.

Fot. ZUS/materiały prasowe

Zgodnie z tarczą 6.0, prawo do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego przysługuje kolejnym grupom wykonującym umowy cywilnoprawne.

– Warunkiem otrzymania świadczenia, jest uzyskanie przychodu z umowy cywilnoprawnej zawartej do 15 grudnia 2020 r., m.in. z działalności twórczej w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, wokalistyki oraz usług w zakresie architektury – wyjaśnia Marlena Nowicka, rzecznik prasowy ZUS w Wielkopolsce.

Osoba, która wystąpi z wnioskiem o świadczenie nie może posiadać innego tytułu do ubezpieczeń społecznych, czyli pracować na etacie czy prowadzić działalności gospodarczej.

Oprócz tego, przychód z umowy cywilnoprawnej w miesiącu przed tym, w którym składany jest wniosek o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe, nie może przekroczyć 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, tj. w grudniu 2020 r., styczniu, czy lutym 2021  r. kwoty 15 506,79 zł wyjaśnia Marlena Nowicka z ZUS.

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 2080 zł.

– Jeśli jednak suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym składany jest wniosek, wynosi do 1299,99 zł, to ZUS wypłaci świadczenie w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów zaznacza Marlena Nowicka.

Wniosek o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe można składać wyłącznie elektronicznie – przez Platformę Usług Elektronicznych PUE ZUS. Wniosek powinien trafić do ZUS najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

Skomentuj wiadomość

Artyści dostaną świadczenie postojowe

Z powodu pandemii nie mogą działać placówki kulturalne. Na jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe mogą liczyć twórcy, artyści, technicy wspomagający kulturę czy osoby, które świadczą usługi na rzecz muzeów.

Fot. ZUS/materiały prasowe

Zgodnie z tarczą 6.0, prawo do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego przysługuje kolejnym grupom wykonującym umowy cywilnoprawne.

– Warunkiem otrzymania świadczenia, jest uzyskanie przychodu z umowy cywilnoprawnej zawartej do 15 grudnia 2020 r., m.in. z działalności twórczej w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, wokalistyki oraz usług w zakresie architektury – wyjaśnia Marlena Nowicka, rzecznik prasowy ZUS w Wielkopolsce.

Osoba, która wystąpi z wnioskiem o świadczenie nie może posiadać innego tytułu do ubezpieczeń społecznych, czyli pracować na etacie czy prowadzić działalności gospodarczej.

Oprócz tego, przychód z umowy cywilnoprawnej w miesiącu przed tym, w którym składany jest wniosek o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe, nie może przekroczyć 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, tj. w grudniu 2020 r., styczniu, czy lutym 2021  r. kwoty 15 506,79 zł wyjaśnia Marlena Nowicka z ZUS.

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 2080 zł.

– Jeśli jednak suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym składany jest wniosek, wynosi do 1299,99 zł, to ZUS wypłaci świadczenie w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów zaznacza Marlena Nowicka.

Wniosek o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe można składać wyłącznie elektronicznie – przez Platformę Usług Elektronicznych PUE ZUS. Wniosek powinien trafić do ZUS najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

Skomentuj wiadomość

Radio Wielkopolska®
Radio Wielkopolska®