Tarcza 6.0 – przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie

Od 30 grudnia będzie można wnioskować o zwolnienie z opłacania składek ZUS w ramach antykryzysowej tarczy 6.0. Na zwolnienia mogą liczyć przedsiębiorcy z branży handlowej, gastronomicznej, kultury i sportu, a także hoteli, obiektów zakwaterowania i organizatorów turystyki czy nawet osoby, które wykonują umowy-zlecenia na rzecz szeroko rozumianej kultury.

Fot. Shutterstock

Przedsiębiorcy działający w branżach oznaczonych ponad 40 kodami PKD, uzyskali prawo do zwolnienia ze składek za listopad. Chodzi między innymi o handel, gastronomię, pozaszkolne formy edukacji, obiekty kultury i sportu, czy fizjoterapeutów. Jednym z warunków uzyskania wsparcia, jest spadek przychodu o co najmniej 40 proc. w listopadzie bieżącego roku, w porównaniu do sytuacji w listopadzie ubiegłego roku. Przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski od 30 grudnia 2020 r. do końca stycznia 2021 r. Co również bardzo istotne, do końca 2020 r. muszą pamiętać o obowiązku dostarczenia dokumenty rozliczeniowe do ZUS – informuje Marlena Nowicka, rzeczniczka prasowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wielkopolsce.

Tarcza 6.0 zwalnia też właścicieli hoteli, obiektów zakwaterowania i organizatorów turystyki ze składek ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień. Przedsiębiorcy z tej branży mogą otrzymać dodatkowe postojowe nawet trzy razy.

– Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, organizatorzy turystyki i obiekty sportowe mogą otrzymać dodatkowe postojowe nawet trzy razy. Warunkiem pierwszej wypłaty jest spadek przychodu o co najmniej 75 proc. Przedsiębiorcy z tych branż mogą już składać wnioski (od 16 grudnia). 30 grudnia ZUS zacznie przyjmować wnioski o postojowe od kolejnych, niemal 40 grup przedsiębiorców (według PKD działalności wymienionego w ustawie). Są to w większości te same rodzaje działalności, które skorzystają z umorzenia listopadowych składek. Dodatkowe postojowe będzie im przysługiwało tylko jeden raz. Warunkiem wypłaty jest spadek przychodu w październiku albo listopadzie o co najmniej 40 proc. w stosunku do sytuacji w analogicznym miesiącu sprzed roku – wyjaśnia Marlena Nowicka z wielkopolskiego ZUS.

Prawo do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego dostaną również osoby wykonujące umowy cywilnoprawne (np. zlecenie, dzieło). Chodzi o umowy zawarte do 15 grudnia 2020 r. Z postojowego skorzystają twórcy, artyści, technicy wspomagający kulturę, architekci i osoby, które świadczą usługi na rzecz muzeów (w zakresie pozaszkolnych form edukacji i przewodnicy muzeów). Wnioski o postojowe w ZUS będą mogli składać od 15 stycznia.

Osoby, które wykonują umowy-zlecenia na rzecz szeroko rozumianej kultury, będą mogły złożyć wniosek, by nie potrącać składek z ich wynagrodzeń.

– Dotyczy to umów zawartych lub aneksowanych między 1 stycznia a 31 marca 2021 r. i obejmuje składki za okres od stycznia do końca kwietnia 2021 r. Ze zwolnienia można skorzystać, jeśli łączny przychód ze zleceń w miesiącu przed złożeniem wniosku, nie przekraczał przeciętnego wynagrodzenia krajowego. Zleceniobiorca nie może też podlegać ubezpieczeniom z innego tytułu niż umowa-zlecenia. Wnioski będzie można składać do ZUS w ciągu siedmiu dni od dnia zawarcia umowy, najwcześniej od 1 stycznia 2021 r. O złożeniu wniosku trzeba również poinformować zleceniodawcę. Składki nie będą zapisane na koncie ubezpieczonego, ale zachowa on prawo do bezpłatnej opieki medycznej – objaśnia Marlena Nowicka z ZUS.

Wszystkie wnioski o postojowe i zwolnienia ze składek należy przesyłać przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

Szczegółowe informacje o warunkach wsparcia z tarczy antykryzysowej 6.0 i terminach składania wniosków dostępne są na stronach internetowych ZUS.

Skomentuj wiadomość

Radio Wielkopolska®
Radio Wielkopolska®