Będzie można zaprojektować dom i uzyskać pozwolenie na budowę bez wychodzenia z domu

Mieszkańcy powiatu poznańskiego bez wychodzenia z domu będą mogli wirtualnie zaplanować gdzie chcieliby postawić dom, firmę, zorganizować wycieczkę pieszą czy rowerową. Umożliwi im to Metropolitalny System Informacji Przestrzennej – ogólnodostępny i całkowicie bezpłatny program dla użytkowników.

Fot. Pixabay

O szczegółach mówi rzeczniczka starostwa powiatowego w Poznaniu, Katarzyna Wozińska-Gracz:

Docelowo narzędzie to ma uprościć i przyspieszyć podejmowanie decyzji dotyczących m.in. ochrony środowiska, turystyki i transportu, spraw gospodarczych czy planowania przestrzennego, a docelowo ma ograniczyć biurokrację i pozwolić na szybkie załatwienie formalności:

Metropolitalny System Informacji Przestrzennej obejmie ewidencję gruntów i budynków, geodezyjną sieć uzbrojenia terenu, dane bazy obiektów topograficznych, planowania przestrzennego, ochrony środowiska, zabytków, a także zdjęcia lotnicze czy trójwymiarowy model budynków. W całości system ma zostać oddany do użytku w połowie przyszłego roku.

Skomentuj wiadomość

Szukamy dziennikarza - reportera
Szukamy dziennikarza - reportera