Czerwonak: Gmina prowadzi badania na temat zagrożeń

Jakie problemy są najistotniejsze w środowisku lokalnym gminy? Czy częste jest zjawisko nietrzeźwości wśród kierowców? Czy w gminie występują przestępstwa związane z nadużyciem alkoholu, narkomanią i w sieci internetowej? – mieszkańcy gminy Czerwonak mogą wziąć udział w badaniu przeprowadzanym w ramach opracowania Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych.

Fot. Urząd Gminy Czerwonak/Aero-Kaczmarczyk

– Badania są realizowane metodą internetową i tradycyjną. Zostaną przeprowadzone wśród mieszkańców gminy, a także uczniów, nauczycieli, rodziców, sprzedawców napojów alkoholowych oraz przedstawicieli służb społecznych. Tematyka badawcza dotyczy problematyki uzależnień, w tym alkoholu, narkotyków, nowych substancji psychoaktywnych a także problematyki przemocy i zagrożeń związanych z nowymi mediami wyjaśnia Marlena Łochyńska, kierownik Wydziału Promocji Zdrowia Urzędu Gminy Czerwonak.

A w jakim celu przeprowadzane jest badanie?

– Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania skutecznych strategii mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym w naszej gminie, w tym w szczególności do opracowania gminnego programu profilaktyki rozwiązania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii – dodaje Marlena Łochyńska z Urzędu Gminy Czerwonak.

Mieszkańcy gminy Czerwonak mogą wziąć udział w badaniu do 30 października wypełniając kwestionariusz ankiety na stronie internetowej pod adresem www.czerwonakmieszkancy.webankieta.pl.

Skomentuj wiadomość

Radio Wielkopolska®
Radio Wielkopolska®