Emerytura na korzystniejszych zasadach

Osoby na wcześniejszej emeryturze, które urodziły się w 1953 r., mogą jeszcze wystąpić o naliczenie nowej emerytury na korzystniejszych zasadach. Czas na złożenie wniosku upływa 11 stycznia 2021 r.

Fot. Pixabay

– Dla osób urodzonych w 1953 r., które przeszły na wcześniejszą emeryturę, na podstawie wniosku złożonego przed 2013 r., zmienił się sposób obliczania nowej emerytury po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego. Dotychczas podstawa obliczenia emerytury powszechnej, była pomniejszana o już pobrane emerytury wcześniejsze. Dla osób, które objęła zmiana przepisów, takiego pomniejszania już nie ma – tłumaczy Marlena Nowicka, rzecznik ZUS w Wielkopolsce.

Osoby, które nadal pobierają emeryturę wcześniejszą i nie mają jeszcze przyznanej emerytury powszechnej, mogą złożyć o nią wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

– Jeśli zrobią to najpóźniej do 11 stycznia 2021 r., to ZUS wyliczy świadczenie na korzystniejszych zasadach. Do złożenia wniosku służy standardowy formularz o symbolu EMP. Emerytura w nowej wysokości będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wnioskuzaznacza Marlena Nowicka z ZUS.

Osoby, które mają już przyznaną emeryturę powszechną w wysokości pomniejszonej o pobrane emerytury wcześniejsze, nie muszą robić nic. Po 11 stycznia 2021 r. ZUS przeliczy ich świadczenie z urzędu i poinformuje o nowej wysokości emerytury.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej ZUS oraz uzyskać pod numerem infolinii 22 560 16 00.

Skomentuj wiadomość

Szukamy dziennikarza - reportera
Szukamy dziennikarza - reportera