Innowacyjna wieś

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zaprasza rolników oraz przedsiębiorców prowadzących działalność na terenach wiejskich w Wielkopolsce do udziału w konkursie „Innowacyjna wieś”.

Fot. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

Jak zaznacza Norbert Kowalski, rzecznik Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego celem konkursu jest promocja i wspieranie znaczenia innowacyjnych działań, które są prowadzone przez gospodarstwa rolne oraz przedsiębiorstwa działające na wsiach.

W konkursie mogą wziąć udział producenci rolni wpisani do ewidencji producentów rolnych prowadzonej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, którzy są właścicielami gospodarstw rolnych w Wielkopolsce. Ponadto, do konkursu mogą zgłaszać się także przedsiębiorcy wpisani do centralnej ewidencji działalności gospodarczej, którzy prowadzą działalność gospodarczą na obszarach wiejskich w województwie wielkopolskim.

Więcej informacji o konkursie udzielają pracownicy Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu 61 863 04 18, a szczegółowy regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie internetowej Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Skomentuj wiadomość

Innowacyjna wieś

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zaprasza rolników oraz przedsiębiorców prowadzących działalność na terenach wiejskich w Wielkopolsce do udziału w konkursie „Innowacyjna wieś”.

Fot. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

Jak zaznacza Norbert Kowalski, rzecznik Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego celem konkursu jest promocja i wspieranie znaczenia innowacyjnych działań, które są prowadzone przez gospodarstwa rolne oraz przedsiębiorstwa działające na wsiach.

W konkursie mogą wziąć udział producenci rolni wpisani do ewidencji producentów rolnych prowadzonej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, którzy są właścicielami gospodarstw rolnych w Wielkopolsce. Ponadto, do konkursu mogą zgłaszać się także przedsiębiorcy wpisani do centralnej ewidencji działalności gospodarczej, którzy prowadzą działalność gospodarczą na obszarach wiejskich w województwie wielkopolskim.

Więcej informacji o konkursie udzielają pracownicy Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu 61 863 04 18, a szczegółowy regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie internetowej Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Skomentuj wiadomość

Radio Wielkopolska®
Radio Wielkopolska®