Kolejne mieszkania chronione powstały koło Swarzędza

W Jasinie tuż obok Swarzędza oddano do użytku kolejny blok komunalny, do którego wprowadziło się 19 rodzin. Dwa z 21 mieszkań przeznaczone zostały dla osób w trudnej sytuacji życiowej.


Fot. Mariusz Szrajbrowski / Urząd Miasta i Gminy Swarzędz

– Budynek jest obiektem trzykondygnacyjnym. Do dyspozycji mieszkańców oddano łącznie 21 mieszkań. To są głównie kawalerki i lokale dwupokojowe. Dwa lokale na parterze są mieszkaniami chronionymi, przeznaczonymi dla osób, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Lokale te są do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej – wyjaśnia Marian Szkudlarek, burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz.

Mieszkania chronione w budynku przy ul. Wrzesińskiej 156 w Jasinie przeznaczone są dla osób w trudnej sytuacji życiowej, wieku, niepełnosprawności lub choroby (zwłaszcza psychicznej) i potrzebują wsparcia. Lokatorzy takich mieszkań przygotowują się do samodzielnego życia pod opieką specjalistów.

– Inwestycja kosztowała nieco ponad 3 mln 700 tys. zł. Swarzędzkie Towarzystwo Budownictwo Społecznego pozyskało 60 proc. dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego – zaznacza burmistrz Swarzędza, Marian Szkudlarek.

Dodajmy, że podobny blok z 27 mieszkaniami komunalnymi i chronionymi został oddany do użytku już dwa lata temu. Gmina Swarzędz planuje kolejne tego typu inwestycje, jednak wszystko zależne będzie od środków finansowych.

Radio Wielkopolska®
Radio Wielkopolska®