Nowy komendant wielkopolskiej policji

Nadkomisarz Mariusz Wiśniewski został nowym zastępcą komendanta wielkopolskiej policji. Nowych komendantów mają także dwie jednostki powiatowe. Insp. Maciej Kusz przejął kierowanie Komendą Powiatową Policji w Wągrowcu. Komendą Powiatową Policji w Pile będzie dowodził podinsp. Marcin Kowalski.

Fot. Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

Nadkom. Mariusz Wiśniewski, dotychczasowy Komendant Powiatowy Policji w Pile, na wniosek nadinsp. Piotra Mąki został awansowany przez Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu.

Nadkom. Mariusz Wiśniewski będzie będzie nadzorował pracę pionu kryminalnego w całej wielkopolskiej Policji. Zastąpił na tym stanowisku insp. Rafała Pawłowskiego, który w styczniu przeszedł w stan spoczynku – wyjaśnia mł. insp. Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji.

Dotychczasowy Komendant Powiatowy Policji w Słupcy, insp. Maciej Kusz objął dowodzenie Komendą Powiatową Policji w Wągrowcu. Komendant tej jednostki insp. Magdalena Sławińska pod koniec lutego przeszła w stan spoczynku. Obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Pile objął podinsp. Marcin Kowalski. Pełnił on do tej pory służbę w Złotowie na stanowisku zastępcy Komendanta Powiatowego Policji.

Wszyscy awansowani oficerowie rozpoczynali swoje kariery od szeregowych stanowisk wykonawczych w różnych jednostkach policyjnych. Przez lata zdobywali niezbędną wiedzę i doświadczenie. Nadinsp. Piotr Mąka powiedział, że wszyscy mają wysokie kompetencje do dowodzenia na powierzonych stanowiskach podsumowuje mł. insp. Andrzej Borowiak.

Skomentuj wiadomość

Nowy komendant wielkopolskiej policji

Nadkomisarz Mariusz Wiśniewski został nowym zastępcą komendanta wielkopolskiej policji. Nowych komendantów mają także dwie jednostki powiatowe. Insp. Maciej Kusz przejął kierowanie Komendą Powiatową Policji w Wągrowcu. Komendą Powiatową Policji w Pile będzie dowodził podinsp. Marcin Kowalski.

Fot. Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

Nadkom. Mariusz Wiśniewski, dotychczasowy Komendant Powiatowy Policji w Pile, na wniosek nadinsp. Piotra Mąki został awansowany przez Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu.

Nadkom. Mariusz Wiśniewski będzie będzie nadzorował pracę pionu kryminalnego w całej wielkopolskiej Policji. Zastąpił na tym stanowisku insp. Rafała Pawłowskiego, który w styczniu przeszedł w stan spoczynku – wyjaśnia mł. insp. Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji.

Dotychczasowy Komendant Powiatowy Policji w Słupcy, insp. Maciej Kusz objął dowodzenie Komendą Powiatową Policji w Wągrowcu. Komendant tej jednostki insp. Magdalena Sławińska pod koniec lutego przeszła w stan spoczynku. Obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Pile objął podinsp. Marcin Kowalski. Pełnił on do tej pory służbę w Złotowie na stanowisku zastępcy Komendanta Powiatowego Policji.

Wszyscy awansowani oficerowie rozpoczynali swoje kariery od szeregowych stanowisk wykonawczych w różnych jednostkach policyjnych. Przez lata zdobywali niezbędną wiedzę i doświadczenie. Nadinsp. Piotr Mąka powiedział, że wszyscy mają wysokie kompetencje do dowodzenia na powierzonych stanowiskach podsumowuje mł. insp. Andrzej Borowiak.

Skomentuj wiadomość

Radio Wielkopolska®
Radio Wielkopolska®