Ulica Wiosny Ludów w Szamotułach

Przebudowa ul. Wiosny Ludów w Szamotułach wstrzymana

Prace nad przebudową ulicy Wiosny Ludów w Szamotułach zostały wstrzymane. Wojewódzki Konserwator Zabytków wszczął postępowanie o wpisanie ulicy do rejestru zabytków.

Ulica Wiosny Ludów w Szamotułach
fot. Google Street View

Kontrowersje budzi fakt, iż podczas remontu ulicy Wiosny Ludów konieczne byłoby wycięcie dwudziestu dwóch, 100-letnich lip.

Mówi Tomasz Grabowski z Urzędu Miasta i Gminy w Szamotułach. Stare lipy miałyby zostać wycięte w ramach inwestycji, a w ich miejscu planowano posadzić dwukrotnie więcej nowych drzew.

Przebudowa ulicy Wiosny Ludów w Szamotułach miała rozpocząć się jeszcze w tym roku. Miała ona kosztować ponad 2 mln złotych, z czego ponad milion to dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Jeżeli konserwator zabytków nie wyrazi zgody na przebudowę ulicy, pieniądze z dofinansowania przepadną.

Skomentuj wiadomość

Radio Wielkopolska®
Radio Wielkopolska®