Rachmistrzowie pilnie potrzebni

Ponad półtora tysiąca osób potrzebnych jest w Wielkopolsce do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, który rozpocznie się na początku kwietnia. Do 16 lutego został przedłużony nabór na rachmistrza spisowego.

Fot. Pixabay

Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do Narodowego Spisu Powszechnego 2021 został przedłużony do 16 lutego 2021 roku.

Kandydat powinien być pełnoletni, posiadać co najmniej średnie wykształcenie, cieszyć się nieposzlakowaną opinią i nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Każdy rachmistrz za swoją pracę dostanie wynagrodzenie, które wyniesie 6 złotych brutto za jeden wypełniony formularz. Zgłoszenia przyjmowane są w urzędzie danej gminy, a więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.spis.gov.pl

Narodowy spis powszechny ostatni raz przeprowadzony został dekadę temu. Jak zaznacza Arleta Olbrot, kierownik Wielkopolskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego przeprowadzonemu badaniu będzie wiadomo jak Polacy są wykształceni, jaką mają aktywność zawodową i jak wypadają w porównaniu do innych państw Unii Europejskiej.

Spis powszechny, który potrwa do końca czerwca będzie obowiązkowy i prowadzony będzie przede wszystkim przez internet, jednak do osób, które nie mają dostępu do internetu lub nie radzą sobie z komputerem zadzwoni lub przyjdzie rachmistrz spisowy i przeprowadzi badanie. Stąd nabór na rachmistrzów.

Dodajmy, że w ubiegłym roku przeprowadzony został Powszechny Spis Rolny, którego celem było zbadanie kondycji gospodarstw rolnych w Polsce i porównanie ich z danymi innych krajów. Od wyników badania zależy w jakiej wysokości Polska otrzyma z Komisji Europejskiej dopłaty do rolnictwa.

Skomentuj wiadomość

Rachmistrzowie pilnie potrzebni

Ponad półtora tysiąca osób potrzebnych jest w Wielkopolsce do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, który rozpocznie się na początku kwietnia. Do 16 lutego został przedłużony nabór na rachmistrza spisowego.

Fot. Pixabay

Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do Narodowego Spisu Powszechnego 2021 został przedłużony do 16 lutego 2021 roku.

Kandydat powinien być pełnoletni, posiadać co najmniej średnie wykształcenie, cieszyć się nieposzlakowaną opinią i nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Każdy rachmistrz za swoją pracę dostanie wynagrodzenie, które wyniesie 6 złotych brutto za jeden wypełniony formularz. Zgłoszenia przyjmowane są w urzędzie danej gminy, a więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.spis.gov.pl

Narodowy spis powszechny ostatni raz przeprowadzony został dekadę temu. Jak zaznacza Arleta Olbrot, kierownik Wielkopolskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego przeprowadzonemu badaniu będzie wiadomo jak Polacy są wykształceni, jaką mają aktywność zawodową i jak wypadają w porównaniu do innych państw Unii Europejskiej.

Spis powszechny, który potrwa do końca czerwca będzie obowiązkowy i prowadzony będzie przede wszystkim przez internet, jednak do osób, które nie mają dostępu do internetu lub nie radzą sobie z komputerem zadzwoni lub przyjdzie rachmistrz spisowy i przeprowadzi badanie. Stąd nabór na rachmistrzów.

Dodajmy, że w ubiegłym roku przeprowadzony został Powszechny Spis Rolny, którego celem było zbadanie kondycji gospodarstw rolnych w Polsce i porównanie ich z danymi innych krajów. Od wyników badania zależy w jakiej wysokości Polska otrzyma z Komisji Europejskiej dopłaty do rolnictwa.

Skomentuj wiadomość

Radio Wielkopolska®
Radio Wielkopolska®