„To lekceważenie prawa” – burmistrz Swarzędza nie przekaże Poczcie Polskiej spisu wyborców

W czwartek o godz. 2:30 w nocy na skrzynki mailowe urzędów miast i gmin w całym kraju wpłynął mail od Poczty Polskiej z wnioskiem o wydanie spisu wyborców w celu przeprowadzenia głosowania drogą korespondencyjną. Krytycznie do tego odniósł się również w swoim oświadczeniu burmistrz Swarzędza.


Fot. Janusz Ludwiczak

– Mamy opinie prawne Związku Miasta Polskich, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolskich. Pojawiła się informacja z Państwowej Komisji Wyborczej: „Podstawą do wydania danych ze spisu wyborów przez gminę może być wyłącznie wniosek podpisany podpisem elektronicznym. Do wniosku powinna być dołączona kopia rozstrzygnięcia administracji rządowej o nałożeniu na operatora wyznaczonego obowiązku, z którym wiąże się konieczność uzyskania danych ze spisu danych wyborców” – przyznaje Marian Szkudlarek, burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz.

Burmistrz Swarzędza zaznaczył, że nie przekaże spisu wyborców, gdyż jest to lekceważenie prawa i wspólnego bezpieczeństwa mieszkańców.

– W tej chwili balansujemy na granicy prawa. Z jednej strony mamy chronić dane osobowe, a z drugiej przychodzą nie nieformalne pisma, które mówią, że mamy udostępnić dane. Polecenie przekazania Poczcie Polskiej spisu wyborców uznaję za niezgodne z prawem – zaznacza Marian Szkudlarek, burmistrz Swarzędza.

Według obowiązującego kalendarza wybory prezydenckie zaplanowano na 10 maja. Jednak wciąż nie wiadomo jak ma wyglądać samo głosowanie. Przygotowywana jest ustawa, która zakłada, że listonosze mieliby do naszych skrzynek wrzucić pakiet wyborczy składający się z kartą do głosowania oraz oświadczeniem, w którym mielibyśmy podać swoje dane osobowe, w tym numer pesel. Zdaniem wielu prawników głosowanie w takiej formie nie byłoby tajne.

Skomentuj wiadomość

Radio Wielkopolska®
Radio Wielkopolska®