DPS Wieleń

Dom Pomocy Społecznej w Wieleniu potrzebuje pomocy

Jest to jeden z największych domów pomocy społecznej w Wielkopolsce. Cały czas brakuje środków ochrony i dezynfekcji.

Fot. DPS Wieleń

Dom prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Aktualnie przebywa w nim ponad 350 pensjonariuszy i 250 osób
z personelu. Dom przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych fizycznie
i intelektualnie, w podeszłym wieku oraz przewlekle chorych. Wszyscy potrzebują specjalistycznej opieki, ale by tak się stało potrzebne są do tego odpowiednie środki – których brakuje.

– Potrzebujemy środki dezynfekcyjne, środki ochrony osobistej i środki pieniężne. Dyrekcja na początku kiedy ogłoszono stan epidemiczny zakupiła środki spożywcze na przynajmniej 2 – 3 miesiące naprzód. Przynajmniej te które da się przechować i zmagazynować, były wystarczające dla takiej ilości osób. Mówi Anna Piechowiak, radca prawny Domu Społecznego w Wieleniu.

Od początku epidemii DPS w Wieleniu był wspierany kilkukrotnie, jednak ta pomoc okazała się niewystarczająca.

– Dostaliśmy wsparcie z Caritas Poznań, dostaliśmy też trochę, ale niewystarczającą ilość od wojewody wielkopolskiego, w postaci sprzętu ochrony osobistej oraz środków dezynfekcyjnych. W bardzo symboliczny sposób otrzymaliśmy środki od starosty powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego. W powiecie istnieje pięć domów pomocy społecznej, ale nasz dom jest uważany jako taki, który jest prowadzony przez osobę prawną, osobę kościelną. W związku z tym jest traktowany po macoszemu.

Do tej pory nie stwierdzono żadnego przypadku koronawirusa wśród pensjonariuszy i opiekunów, ale ryzyko zawsze istnieje. By je zmniejszyć, potrzebne są niezbędne środki ochrony.
Osoby które chcą wesprzeć placówkę mogą kontaktować się z Domem Pomocy Społecznej w Wieleniu pod nr telefonu 67 256 10 33.

Skomentuj wiadomość

Radio Wielkopolska®
Radio Wielkopolska®