Wielkopolska chce pomóc obywatelom Ukrainy

Prezydent Poznania, Marszałek Województwa Wielkopolski i Starosta Poznański powołali specjalny zespół, którego zadaniem będzie koordynowanie pomocy dla obywateli Ukrainy uciekających z terenów objętych wojną.

Fot. Urząd Miasta Poznania

Zadaniem zespołu, w skład którego wchodzą przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, poznańskiego magistratu oraz Powiatu Poznańskiego jest wskazywanie rozwiązań oraz działań, które będą odpowiedzią na obecną sytuację – w zakresie wsparcia edukacyjnego, bytowego, czy transportu rodzin z terenów objętych działaniami wojennymi. Mówi prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak:

Jak dodaje marszałek Marek Woźniak wojewódzka stacja pogotowia ratunkowego posiada dwie karetki, które zostały wycofane z bezpośredniej służby codziennej, ale będzie można wykorzystać je w wojewódzkie lubelskim lub podkarpackim, by mogły udzielać pomocy poszkodowanym obywatelom Ukrainy.

Jak zaznacza starosta poznański, Jan Grabkowski by pomoc mogła dotrzeć potrzebne są odpowiednie uregulowania zarówno prawne, jak i finansowe, gdyż samorządów nie stać na pokrycie wszystkich kosztów:

Przyjęcie rannych zadeklarował także szpital miejski przy ulicy Szwajcarskiej, jednak prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak chciałby poznać zasady rozliczenia tych świadczeń przez stronę rządową.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaproponował dwa ośrodki związane z edukacją ekologiczną, w Halinie oraz Lądzie, które były już wykorzystane w czasie konfliktu w Gruzji.

Skomentuj wiadomość

Szukamy dziennikarza - reportera
Szukamy dziennikarza - reportera