O cystersach w Owińskach

Owińska oraz Wągrowiec były gospodarzami XII Forum Szlaku Cysterskiego w Polsce, którego ideą jest popularyzacja dziedzictwa białych mnichów w Polsce, integracja działań i wymiana poglądów na temat organizacji szlaku na ziemiach polskich.
Fot. Powiat Poznański

Pierwszego dnia Forum odbyła się konferencja w Owińskach, na terenie dawnego zespołu klasztornego cysterek, gdzie obecnie mieści się Specjalistyczny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych. Mówi wicestarosta poznański, Tomasz Łubiński:

W trakcie pierwszego dnia wydarzenia zaprezentowano również 20-letnią historię szeroko zakrojonej inwestycji powiatu poznańskiego, mającej na celu wykonanie pełnej rewaloryzacji i modernizacji dawnego zespołu klasztornego w Owińskach z adaptacją dawnych ogrodów cysterskich na Park Orientacji Przestrzennej.

Przybliżono również tematykę związaną ze współczesnymi wyzwaniami organizacji szlaków kulturowych w Polsce. Mówi Powiatowy Konserwator Zabytków, Wiesław Biegański:

Dodajmy, że w XII Forum Szlaku Cysterskiego w Polsce odbyło się w budynku dawnego klasztoru cysterek, który został odbudowany w 1720 roku po wielkim pożarze. W 1806 roku gościł tu nawet cesarz Napoleon Bonaparte.

Radio Wielkopolska®
Radio Wielkopolska®