Budzyń ma nowy posterunek policji

Budowa nowego Posterunku Policji w Budzyniu kosztowała ponad 4,5 mln zł i została sfinansowana z budżetu państwa.