OSP Murowana Goślina

Grają już od 125 lat

Powstała pod koniec 1898 roku. Początkowo liczyła tylko 9 osób i uświetniała uroczystości państwowe. Obecnie w swoim repertuarze ma nie tylko pieśni patriotyczne, ale również muzykę filmową czy rozrywkową. Mowa o Orkiestrze Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Murowanej Goślinie, która świętuje jubileusz 125-lecia istnienia.

OSP Murowana Goślina ma 135 lat. Goślińscy strażacy otrzymali nowy wóz ratowniczo-bojowy

Powstała w 1888 roku, jeszcze w czasie zaboru pruskiego. Wśród inicjatorów tego przedsięwzięcia byli Stanisław Raczyński, Antoni Osiński i Bolesław Stern. Ta garstka entuzjastów potrafiła w krótkim czasie zorganizować wokół siebie ludzi chętnych do niesienia pomocy poszkodowanym. Mowa o Ochotniczej Straży Pożarnej w Murowanej Goślinie, która w sobotę świętowała jubileusz 135-lecia.

Radio Wielkopolska®
Radio Wielkopolska®