Renta dla ucznia

Uczniowie, którzy otrzymują rentę rodzinną, muszą najpóźniej do końca września powiadomić Zakład Ubezpieczeń Społecznych o kontynuowaniu nauki. Jeśli złożą zaświadczenie ze szkoły z opóźnieniem to stracą świadczenie za wrzesień.