W Wielkopolsce powstanie 16 mieszkań chronionych

W Swarzędzu, Chodzieży, Pile, Pniewach, Obrzycku i Jaraczewskie utworzone zostaną lokale dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Fot. Wielkopolski Urząd Wojewódzki

O szczegółach mówi wojewoda wielkopolski, Michał Zieliński:

Gmina Swarzędz dzięki dofinansowaniu w wysokości 280 tys. zł planuje w ramach programu utworzenie mieszkania chronionego treningowego dla 3 osób. W Chodzieży samorząd utworzy dzięki rządowemu wsparciu w wysokości 266 tys. zł 2 mieszkania dla 9 osób legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Z kolei w Obrzycku dzięki przyznanej dotacji w kwocie 880 tys. zł powstaną pierwsze 2 mieszkania chronione dla 4 osób niepełnosprawnych.

Kolejne lokale dla osób niepełnosprawnych powstaną również w Pile oraz w gminie Pniewy.

W sumie dzięki dofinansowaniu w łącznej kwocie ponad 3,2 mln zł powstanie w sumie 16 mieszkań chronionych w Wielkopolsce dla 39 osób.

Radio Wielkopolska®
Radio Wielkopolska®