Gmina Wronki ze strategią rozwoju na lata 2021-2027

Gmina Wronki opracowała strategię rozwoju na lata 2021-2027. Przygotowywanie dokumentu składało się z kilku etapów.

fot. pl.wikipedia.org

W trakcie opracowywania dokumentu wykonano diagnozę opartą m.in. na danych statystycznych, przeprowadzono konsultacje online z mieszkańcami, a także przeprowadzono warsztaty strategiczne z udziałem przedstawicieli stowarzyszeń działających na terenie gminy, radnych, sołtysów oraz kierowników jednostek organizacyjnych.

Mówi Tobiasz Chożalski z Urzędu Miasta i Gminy we Wronkach i wyjaśnia jakie są najważniejsze założenia strategii rozwoju gminy.

Do 14 października mieszkańcy gminy Wronki mogą zgłaszać swoje propozycje i sugestie dotyczące strategii rozwoju gminy. Można to zrobić, korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy we Wronkach.

Skomentuj wiadomość

Szukamy dziennikarza - reportera
Szukamy dziennikarza - reportera