Gmina wyemituje obligacje za 16 mln zł

Gmina Kostrzyn wyemituje obligacje komunalne na okaziciela na łączną kwotę 16 milionów złotych. W sumie wyemitowanych zostanie 16 tysięcy sztuk papierów wartościowych o nominalnej wartości 1 tysiąca złotych.


Fot. Janusz Ludwiczak

Dlaczego gmina Kostrzyn zdecydowała się na taki krok?

– Podjęliśmy się próby emisji obligacji komunalnych, które mają na celu pokrycie deficytu budżetowego 2020, związanego z wydatkami majątkowymi, a także spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Obligacje zostaną wykupione z dochodów własnych lub przychodów budżetu gminy Kostrzyn w kolejnych latach – tłumaczył podczas poniedziałkowej sesji Szymon Matysek, burmistrz gminy Kostrzyn.

A co to są obligacje?

– Obligacja jest papierem wartościowym. Gmina Kostrzyn stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji, czyli tego podmiotu, który kupi te obligacje i zobowiązuje się wobec niego spełnić określenia świadczenia, czyli wykupu obligacji i do zapłaty odsetek. Podmiotami, które mogą wykupić obligacje mogą być banki, w grę wchodzą również otwarte fundusze emerytalne, mogą to być ubezpieczyciele, a nawet obywatele, nie koniecznie tej jednostki terytorialnej, czyli również mieszkańcy innych gmin – wyjaśnia dr hab. Sławomira Kańduła z Katedry Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Zdaniem ekonomistki, prof. Sławomiry Kańduły gmina Kostrzyn wybrała lepszą metodę niż zaciągnięcie kredytu.
– Zaletą obligacji jest elastyczność. Gmina może sobie narzucić w jakich okresach chce pozyskiwać środki. W przypadku emisji obligacji mamy możliwość wydłużenia okresu karencji, czyli momentu od zaciągnięcia zobowiązania do rozpoczęcia spłaty. W tym przypadku gmina ma 5 lat znalezienie środków na obsługę zobowiązania.

Kostrzyński samorząd planuje wykupić obligacje w latach 2025-2030.

Skomentuj wiadomość

Radio Wielkopolska®
Radio Wielkopolska®