W Kicinie znaleziono pocisk z II wojny światowej

Na pocisk artyleryjski z czasów II wojny światowej podczas prac budowlanych przy swojej posesji natrafił jeden z mieszkańców Kicina w gminie Czerwonak.


Fot. Straż Gminna w Czerwonaku

– Pocisk został zabezpieczony przez funkcjonariuszy Straży Gminnej w Czerwonaku. Powiadomiliśmy policję i patrol saperski o zaistniałym zdarzeniu. Przybyły patrol saperski zabrał pocisk w celu unieszkodliwienia na poligonie – wyjaśnia Andrzej Cierzyński, komendant Straży Gminnej w Czerwonaku.

Saperzy zabrali pocisk na poligon w Biedrusku, gdzie został zdetonowany.

Skomentuj wiadomość

Radio Wielkopolska®
Radio Wielkopolska®