Spada pobożność – ile procent wiernych uczestniczy w mszach?

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego opublikował dane na temat pobożności Polaków w 2019 roku, z których wynik a, że w 2019 r. w niedzielnych mszach świętych uczestniczyło blisko 40% katolików. Najwięcej, blisko 71% wiernych uczestniczyło w nabożeństwach w diecezji tarnowskiej i rzeszowskiej, a najmniej w diecezjach szczecińsko-kamieńskiej, łódzkiej i koszalińsko-kołobrzeskiej – ponad 23%. A jak wygląda sytuacja w Wielkopolsce?

Fot. Janusz Ludwiczak

Według danych Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego w diecezji poznańskiej w niedzielnych mszach świętych uczestniczyło 36,8% wiernych, o półtora procent mniej niż rok wcześniej. Spadła liczba wiernych także w diecezji gnieźnieńskiej, gdzie w nabożeństwach uczestniczyło ponad 35% wiernych. W Wielkopolsce najwięcej katolików uczęszcza do kościoła w diecezji kaliskiej – 42,3% wiernych.

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego przedstawił również dane dotyczące przyjmowania komunii świętej, do której uczęszcza od 16% wiernych w diecezji gnieźnieńskiej do 18,3% w diecezji poznańskiej. W Wielkopolsce najmniej osób – ponad 11% przyjmuje komunię w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

Spadła też liczba chrztów. W ubiegłym roku w diecezji poznańskiej udzielono 18 tysięcy 133 chrzty, o ponad tysiąc mniej niż w 2018 r.

Wzrosła za to liczba sakramentu bierzmowania. W samej diecezji poznańskiej udzielono o pół tysiąca bierzmowań więcej – w ubiegłym roku w sumie było ich 13 i pół tysiąca.

Zmniejszyła się natomiast liczba ślubów – ze 132 782 do 125 032. W diecezji poznańskiej sakramentów małżeństwa było o 400 mniej niż w roku poprzednim.

Skomentuj wiadomość

Radio Wielkopolska®
Radio Wielkopolska®